Privacybeleid


Over De Piekerfabriek
De Piekerfabiek is in beheer van Tamara van Kuijk
Vermeerplantsoen 126,
5151WZ, Drunen
https://www.depiekerfabriek.nl
depiekerfabriek@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

De Piekerfabriek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over gebruik website (bijv. via Google Analytics)


De Piekerfabriek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het aanmaken van een account
 • Het identificeren van betrokkenen wanneer zij hun rechten onder de privacywetgeving uitoefenen;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst;
 • Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst;
 • Het voeren van rechtszaken;
 • Geautomatiseerde beslissingen;
 • De Piekerfabriek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • De Piekerfabriek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften.

De Piekerfabriek website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via depiekerfabriek@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Bewaartermijnen

Zolang jouw gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van onze dienstverlening zullen wij deze bewaren. Dit zal niet langer zijn dan strikt noodzakelijk. Wat betreft factuurgegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijn. Andere persoonsgegevens verwijderen we binnen 4 weken nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken.


Wijzigingen

De Piekerfabriek heeft het recht de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de privacyverklaring. Wanneer er grote wijzigingen gedaan worden, zullen deze ook per mail worden aangekondigd naar de mensen die op de maillijst staan.